Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BSCKII. Phạm Tuấn Dương

BSCKII. PHẠM TUẤN DƯƠNG

Chức vụ hiện tại

Phó Viện trưởng, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia