Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BSCKII. Phạm Tuấn Dương

Phó Viện trưởng

BSCKII. PHẠM TUẤN DƯƠNG

Chức vụ hiện tại

Phó Viện trưởng, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia

Quá trình công tác

 • 3/1987 – 2004: Công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai (qua các vị trí: bác sĩ, Phó trưởng phòng Truyền máu, Trưởng phòng Sản xuất chế phẩm máu, Phó phòng Chỉ đạo tuyến)
 • 2004 – 2006: Trưởng khoa Điều chế các thành phần máu và Trưởng ban Quản lý chất lượng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
 • 2007 đến nay: Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
 • 2018 đến nay: Phó Viện trưởng, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Trưởng ban Quản lý chất lượng, Viện Huyết học – Truyền máu TW

Công trình nghiên cứu khoa học nổi bật đã tham gia

 • Đề tài cấp Nhà nước: Hoàn thiện công nghệ sản xuất và chuẩn hóa một số sản phẩm máu sử dụng trong điều trị bệnh (2000 – 2004)
 • Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu sản xuất và chuẩn hóa các sản phẩm huyết tương đạt tiêu chuẩn quốc tế dùng cho điều trị (2004 – 2008)
 • Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hiện trạng xét nghiệm huyết học, truyền máu tại bệnh viện các tuyến và biện pháp cải tiến chất lượng (2007 – 2010)
 • Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch mạng lưới truyền máu ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (2008 – 2011)
 • Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng nguồn người hiến máu dự bị ổn định, bền vững cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (2012 – 2015)
 • Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tạo máu từ người hiến tặng để điều trị một số bệnh cơ quan tạo máu (2015)
 • Thành viên nhóm tác giả đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh với cụm công trình: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo an toàn truyền máu, phục vụ cho cấp cứu và đảm bảo đủ máu dự trữ cho điều trị” (2017).