Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline (khám chữa bệnh): 0967 89 1616 Hotline (chăm sóc người hiến máu): 0976 99 00 66

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Ngày 29/6/2020, tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Trường Quân sự Thủ đô tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho đối tượng 3 thuộc Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Tham dự lớp bồi dưỡng lần này có 73 học viên đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng, điều dưỡng, kỹ thuật viên trưởng đơn vị thuộc Viện.

Đồng chí Lê Lâm, Phó Viện trưởng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Viện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Lâm, Phó Viện trưởng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Viện nhấn mạnh: “Chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức QP&AN sẽ trang bị cho chúng ta những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quân sự, của Đảng, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như công tác Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay. Mặc khác, chương trình còn có vai trò quan trọng trong việc khơi dậy và nêu cao tình thần yêu nước của thế hệ trẻ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, chống lại mọi âm mưu chia rẽ, phản động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước”.

Trong những năm qua, cùng với thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác QP&AN nước ta luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo, xây dựng và cũng cố. Vì vậy, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, công tác giáo dục QP&AN ngày càng được tăng cường và cũng cố.

Lớp tập huấn lần này có 73 học viên của Viện tham gia

Đại tá Vũ Tiến Đại, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm giáo dục QP&AN Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đánh giá cao Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong việc phối hợp với nhà trường để tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 tại đơn vị.

Đại tá Vũ Tiến Đại, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm giáo dục QP&AN Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô

Đại tá Vũ Tiến Đại cũng yêu cầu các học viên cần học tập nghiêm túc, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP&AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nhận triển khai lớp tập huấn

Trong khoảng 2 tuần tham gia học tập (từ 29/6 – 14/7/2020), các học viên sẽ được trang bị kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên…

Tin: Vương Tuấn, ảnh: Công Thắng

Tag :

Bài viết liên quan