Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khoa Đông máu

Giới thiệu chung
1. Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà H, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
2. Điện thoại: 024 3782 1892, số máy lẻ 525
3. Email: Coagnihbtvn@gmail.com
4. Lãnh đạo:

  • Trưởng khoa: TS. Trần Thị Kiều My
  • Phó trưởng khoa: ThS. Đào Thị Thiết

5. Số cán bộ nhân viên: 16 người

Khoa Đông máu được trang bị máy móc hiện đại

Chức năng, nhiệm vụ

  • Tham mưu, giúp việc Viện Trưởng trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực xét nghiệm Đông- cầm máu tuân thủ theo quy định, quy chế, quy trình của Nhà nước và của Viện.
  • Xây dựng và thực hiện các quy trình kỹ thuật xét nghiệm thuộc lĩnh vực Đông- cầm máu( theo danh mục xét nghiệm được phê duyệt) cho các bệnh nhân đến khám, điều trị tại Viện và một số bệnh viện khác.
  • Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế , ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Đông- cầm máu.
  • Tư vấn, hội chẩn các trường hợp rối loạn đông máu.
  • Theo dõi, quản lý các nguồn lực được giao theo quy định hiện hành.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Viện trưởng phân công.
Tag :

Bài viết liên quan