Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

I. Giới thiệu chung
1. Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà D, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
2. Điện thoại:
3. Email: ksnk.nihbt@gmail.com
4. Lãnh đạo:
Trưởng Khoa: Nguyễn Huy Hùng
5. Số cán bộ nhân viên: 16

II. Chức năng, nhiệm vụ

• Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có chức năng tham mưu cho ban lãnh đạo Viện, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trong toàn Viện. Đảm bảo công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn các dụng cụ, vật liệu y tế phục vụ cho công tác tiếp nhận máu, chăm sóc, chẩn đoán và điều trị.
• Xây dựng kế hoạch Kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi lãnh đạo phê duyệt và thực hiện.
• Xây dựng các quy định và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
• Phối hợp với các khoa phòng liên quan trong công tác giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn.
• Kiểm tra đôn đốc cán bộ nhân viên, học sinh, người hiến máu, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn của Viện đề ra.
• Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
• Quản lý, giám sát các hoạt động về khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là.
• Kết hợp với các khoa Vi sinh, khối Lâm sàng để theo dõi Vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
• Phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn Viện.

Tag :

Bài viết liên quan