Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng quản lý các chương trình, dự án và Đối ngoại

I. Giới thiệu chung
1. Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà T, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
2. Điện thoại: (+84-24) 3782 4258
3. Email: icd.nihbt@gmail.com
4. Lãnh đạo: TS. Nguyễn Triệu Vân – Trưởng phòng
5. Số cán bộ nhân viên: 06 cán bộ

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng:
– Quản lý, xây dựng và triển khai hoạt động của các Chương trình, Dự án được giao.
–  Thực hiện công tác đối ngoại của Viện với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
2. Nhiệm vụ:
– Là đơn vị đầu mối xây dựng Đề án các Chương trình, Dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Phối hợp với các Khoa/Phòng trong Viện và các Bộ, Ngành để triển khai hoạt động của các Chương trình, Dự án đã được phê duyệt.
– Theo dõi, giám sát và thúc đẩy quá trình thực hiện các Chương trình, Dự án.
– Tổng kết, báo cáo và tổ chức hội nghị, hội thảo của các Chương trình, Dự án.
– Quản lý hồ sơ, tài liệu của các Chương trình, Dự án Viện triển khai thực hiện.
– Lập kế hoạch, chuẩn bị các thủ tục cho các đoàn đi công tác nước ngoài. Quản lý hồ sơ các đoàn đi công tác nước ngoài.
– Lập kế hoạch, chuẩn bị các thủ tục, tiếp đón các đoàn nước ngoài đến làm việc với Viện. Quản lý hồ sơ các đoàn đến làm việc với Viện.
– Tham gia, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo và các hợp tác nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được Viện bàn giao, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
– Phối hợp với các Khoa/Phòng trong Viện để xây dựng đề cương nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học ; tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Viện.

Tag :

Bài viết liên quan