Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

I. Giới thiệu chung
1. Tên đơn vị: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
2. Địa chỉ: Phòng 902 Tầng 9, tòa nhà H, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
3. Điện thoại: 024 3782 1985 (số máy lẻ 677)
4. Lãnh đạo:
Phụ trách phòng: ThS. Lê Lâm
Phó trưởng phòng: ThS. Cù Tiến Dũng; ThS. Võ Văn Cảnh
5. Số cán bộ nhân viên: 22 người

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:
Phòng Vật tư – Thiết bị y tế là phòng kỹ thuật nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, Ban Lãnh đạo Viện về công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế, thiết bị cơ điện, vật tư tiêu hao, dụng cụ y tế, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa các công trình xây dựng của Viện.

2. Nhiệm vụ:
– Căn cứ kế hoạch chung của Viện, lập kế hoạch mua sắm, dự trù, thay thế, sửa chữa trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm, y dụng cụ trong Viện để trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm, y dụng cụ theo kế hoạch được phê duyệt.
– Tổ chức đấu thầu, xét thầu, soạn thảo văn bản, hợp đồng trình Viện trưởng ký kết với các đơn vị trúng thầu sau khi đã được phê duyệt kết quả đấu thầu.
– Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo, nâng cấp, di chuyển trang thiết bị, hệ thống đường ống dẫn khí y tế theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy phạm Việt Nam trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.
– Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đối với toàn bộ các hệ thống thiết bị trong Viện thuộc chức năng quản lý trình Viện trưởng phê duyệt.
– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại thiết bị, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị. Đối với những trang thiết bị chuyên dụng, yêu cầu cao về vận hành phải có người được đào tạo bảo quản và sử dụng theo quyết định của Viện trưởng.
– Tổ chức thực hiện cấp phát thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm, y dụng cụ đầy đủ theo đúng kế hoạch đã được Viện trưởng phê duyệt.
– Tổ chức thực hiện việc sửa chữa toàn bộ hệ thống thiết bị trong Viện theo yêu cầu của các Khoa, Phòng. Chịu trách nhiệm bảo quản, vận hành Hệ thống khí y tế trung tâm, đảm bảo cung cấp khí y tế toàn Viện 24/24 giờ.
– Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và đột xuất hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất.
– Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy trình Viện trưởng phê duyệt.
– Thực hiện công tác an toàn điện và phòng chống cháy nổ.
– Phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp để tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy thường xuyên cho CBNV của Viện.
– Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, vận hành và bảo trì các công trình xây dựng của Viện theo đúng quy định hiện hành.
– Thực hiện các thủ tục cần thiết khi tiếp nhận hàng Viện trợ nước ngoài theo quy định hiện hành trình Viện trưởng phê duyệt. Đồng thời, quản lý việc sử dụng nguồn hàng Viện trợ hiệu quả, đúng mục đích.
– Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của Viện về việc sử dụng bảo quản thiết bị y tế, vật tư, y dụng cụ. Báo cáo định kỳ tình hình quản lý và sử dụng hóa chất sinh phẩm, vật tư thiết bị trong Viện trình Viện trưởng.
– Lập kế hoạch thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị, y dụng cụ không còn sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trình Viện trưởng phê duyệt.
– Kiểm tra công tác an toàn lao động, cử cán bộ tham gia vào thành phần Hội đồng Bảo hộ lao động của Viện.
– Kiểm tra, theo dõi và có kế hoạch kiểm định thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, cấp phép hoạt động, gia hạn giấy phép cho thiết bị bức xạ theo danh mục quy định của Nhà nước.
– Thực hiện công tác kiểm định và hiệu chuẩn dụng cụ đo.
– Tổ chức các lớp tập huấn cho những người sử dụng, vận hành thiết bị bức xạ, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
– Tổ chức học tập cho các thành viên trong Viện, tham gia giảng dạy các lớp tập huấn về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế hiệu quả. Hướng dẫn đồ án, thực tập cho học sinh Trường Kỹ thuật thiết bị y tế, tham gia các hoạt động của Hội trang thiết bị y tế.
– Tham gia tư vấn, thẩm định việc mua sắm thiết bị y tế của các dự án khi Bộ Y tế yêu cầu.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan