Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” năm 2020

Ngày 15/10/2020, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1638/KH-BYT về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm kiếm pháp luật về y tế” năm 2020. Cuộc thi nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực y tế; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các cán bộ, công chưc, viên chức và người lao động ngành y tế, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạp pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế – Bộ Y tế tại địa chỉ: http://vuphapche.moh.gov.vn

Để việc tổ chức cuộc thi thành công, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Xin mời quý vị tham gia thi trực tuyến tại đây.

Phòng TT-GDSK

Tag :

Bài viết liên quan