Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Các dịch vụ đào tạo đang triển khai

Đào tạo chuyên khoa định hướng chuyên ngành Huyết học – Truyền máu

Lớp Bác sỹ Huyết học – Truyền máu cơ bản

  • Đối tượng: Bác sỹ đa khoa đã tốt nghiệp trong nước và nước ngoài
  • Thời gian: 6 tháng

Lớp Cử nhân Huyết học – Truyền máu cơ bản

  • Đối tượng: Cử nhân đại học tốt nghiệp các trường Đại học Y khoa thuộc khối đại học sức khỏe, đại học khoa học tự nhiên có chuyên ngành liên quan đến Y học trong nước, nước ngoài. Cụ thể các chuyên ngành (Cử nhân kỹ thuật y học; Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng; Kỹ sư/Cử nhân sinh học, công nghệ sinh học; Dược sĩ đại học),.
  • Thời gian: 6 tháng

Lớp Kỹ thuật viên Huyết học – Truyền máu cơ bản

  • Đối tượng: Kỹ thuật viên, Điều dưỡng, Y sĩ, Dược sĩ đã tốt nghiệp các trường trung cấp và cao đẳng y tế.
  • Thời gian: 6 tháng 

Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu

TT NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN HỌC
A CÁC KHOA ĐÀO TẠO VỀ CẬN LÂM SÀNG  
I Các khóa đào tạo về Đông máu  
1 Khóa đào tạo đông máu cơ bản Bác sỹ, Cử nhân, KTV 4 tuần
2 Khóa đào tạo đông máu nâng cao I Bác sỹ, Cử nhân, KTV 4 tuần
3 Khóa đào tạo đông máu nâng cao II Bác sỹ, Cử nhân, KTV 8 tuần
II Các khóa đào tạo về Tế bào tổ chức học
1 Khóa đào tạo về Xét nghiệm cơ bản và Huyết tủy đồ Bác sỹ, Cử nhân, KTV 12 tuần
2 Khóa đào tạo về Huyết tủy đồ, hóa học tế bào
3 Khóa đào tạo về kỹ thuật sinh thiết tủy xương Bác sỹ 16 tuần
4 Khóa đào tạo về Hóa mô miễn dịch Bác sỹ, Cử nhân, KTV 6 tuần
III Các khóa đào tạo về Huyết thanh học nhóm máu
1 Khóa đào tạo về huyết thanh học nhóm máu cơ bản I Bác sỹ, Cử nhân, KTV 4 tuần
2 Khóa đào tạo về huyết thanh học nhóm máu cơ bản II Bác sỹ, Cử nhân, KTV 4 tuần
3 Khóa đào tạo về huyết thanh học nhóm máu nâng cao Bác sỹ, Cử nhân, KTV 8 tuần
IV Các khóa đào tạo về Di truyền sinh học phân tử
1 Khóa đào tạo về kỹ thuật di truyền tế bào xét nghiệm gen bệnh máu ác tính Bác sỹ, Cử nhân, KTV 8 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở/
2 Khóa đào tạo về kỹ thuật sinh học phân tử xét nghiệm gen bệnh máu ác tính Bác sỹ, Cử nhân, KTV 16 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở
3 Khóa đào tạo về xét nghiệm bệnh Thalassemia Bác sỹ, Cử nhân, KTV 14 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở
4 Khóa đào tạo về xét nghiệm bệnh Hemophilia Bác sỹ, Cử nhân, KTV 14 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở
5 Khóa đào tạo về xét nghiệm giải trình tự gen phân tích tin – sinh học Bác sỹ, Cử nhân, KTV 16 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở
6 Khóa đào tạo về các kỹ thuật phục vụ ghép tế bào gốc tạo máu Bác sỹ, Cử nhân, KTV 14 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở
V Khóa đào tạo về Miễn dịch    
1 Khóa đào tạo về xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý huyết sắc tố Bác sỹ, Cử nhân, KTV 8 tuần
2 Khóa đào tạo về xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý đơn dòng bằng kỹ thuật điện di Bác sỹ, Cử nhân, KTV 8 tuần
3 Khóa đào tạo về xét nghiệm đánh giá bệnh tự miễn Bác sỹ, Cử nhân, KTV 12 tuần
4 Khóa đào tạo về xét nghiệm tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow cytometry (nâng cao) Bác sỹ, Cử nhân, KTV 8 tuần
5 Khóa đào tạo về Flow cytometry Bác sỹ, Cử nhân, KTV 12 tuần
6 Khóa đào tạo về xét nghiệm chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm bằng kỹ thuật Flow cytometry Bác sỹ, Cử nhân, KTV 8 tuần
7 Khóa đào tạo về xét nghiệm phân loại miễn dịch bệnh lơ xê mi cấp bằng kỹ thuật flow cytometry Bác sỹ, Cử nhân, KTV 12 tuần
8 Khóa đào tạo về xét nghiệm Xác định tồn lưu tế bào ác tính tối thiêu (MRD) bệnh lơ xê mi cấp bằng kỹ thuật flow cytometry Bác sỹ, Cử nhân, KTV 12 tuần
B CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TRUYỀN MÁU
I Khóa đào tạo về Xét nghiệm sàng lọc máu Cử nhân, KTV 4 tuần
II Khóa đào tạo về Điều chế các thành phần máu Cử nhân, KTV 4 tuần
III Khóa đào tạo về Lưu trữ bảo quản chế phẩm máu Cử nhân, KTV 2 tuần
IV Khóa đào tạo về Hiến máu và các thành phần máu Bác sỹ, Cử nhân, KTV 4 tuần
V Các khóa đào tạo về ghép Tế bào gốc
1 Khóa đào tạo về ghép tế bào gốc cơ bản Bác sỹ, KTV,  

Điều dưỡng viên

1 tuần
2 Khóa đào tạo về ghép tế bào gốc nâng cao 1 Bác sỹ, KTV,  

Điều dưỡng viên

1 – 4 tuần
3 Khóa đào tạo về Ghép tế bào gốc nâng cao 2 Bác sỹ, CN, ĐDV, KTV 1 – 4 tuần
C CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ HUYẾT HỌC LÂM SÀNG
I Khóa đào tạo về Thalassemia Bác sỹ, Điều dưỡng 4 tuần
II Khóa đào tạo về Hemophilia
1 Chẩn đoán, điều trị và quản lý Hemophilia Bác sỹ 4 tuần
2 Chẩn đoán rối loạn chảy máu và chẩn đoán, điều trị  Von Willebrand và các rối loạn đông cầm máu khác Bác sỹ 4 tuần
III Khóa đào tạo về Huyết học lâm sàng khác Bác sỹ, Điều dưỡng 2 tuần – 4 tuần
D CÁC NỘI DUNG KHÁC: Do đơn vị tự đề xuất    

Địa điểm đào tạo

– Đào tạo tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

– Đào tạo tại các cơ sở theo yêu cầu.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà T, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Điện thoại: 024 3782.1891, số máy lẻ 701, 702, 712

Email: daotaohhtm@yahoo.com hoặc daotaohhtm@gmail.com

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan