Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BSCKII. Vũ Thị Hương

Trưởng khoa Hóa sinh

BSCKII. VŨ THỊ HƯƠNG

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Hóa sinh, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Trình độ chuyên môn

Bác sỹ chuyên khoa II chuyên ngành Hóa sinh

Quá trình công tác

1/1992 – 1/1996: Công tác tại Trung tâm nghiên cứu Dân số và Sức khỏe nông thôn, Trường Đại học Y Thái Bình

2/1996 – 10/1998: Học cao học tại Học viện Quân y

11/1998 – 10/2005: Giảng viên Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Thái Bình

10/2005 đến nay: Trưởng khoa Hóa sinh, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Lĩnh vực công tác

Chuyên ngành Hóa sinh