Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ThS. Phan Kim Dung

Trưởng khoa Dinh dưỡng

THS. PHAN KIM DUNG

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Cử nhân sinh học

Quá trình công tác

  • 1/1999 – 2006: Công tác tại khoa Miễn dich phát máu, Viện Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai
  • 2007 – 2009: Công tác tại khoa Miễn dịch Sàng lọc máu, Viện Huyết học – Truyền máu TW
  • 2000 – 3/ 2011: Công tác tại phòng Kế hoạch Tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW
  • 4/2011 đến nay: Công tác tại Khoa Dinh dưỡng, Viện Huyết học – Truyền máu TW
  • 24/1/2013 đến nay: Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Viện Huyết học – Truyền máu TW

Lĩnh vực công tác

Dinh dưỡng tiết chế