Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Quản lý chất lượng

I. Giới thiệu chung
1. Tên đơn vị: Phòng Quản lý chất lượng
2. Địa chỉ: Phòng 514, tầng 5 tòa nhà T, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
3. Điện thoại: 0243 782 1895 (Số máy lẻ 558)
4. Email: qlcl.hhtmtu@gmail.com
4. Lãnh đạo:
Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng
Phó Trưởng phòng
ThS. Phan Hữu Quang
CN. Mẫn Thị Hoa
5. Số cán bộ nhân viên: 05

Phòng Phòng Quản lý chất lượng (ảnh chụp năm 2020)

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

a) Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Lãnh đạo Viện, Hội đồng Quản lý chất lượng về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng tại Viện.

b) Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các cơ sở Huyết học và Truyền máu trên toàn quốc về thực hiện quản lý chất lượng, các quy định và tiêu chuẩn chuyên môn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Đối với Hệ thống Quản lý chất lượng tại Viện

a) Tư vấn cho Lãnh đạo Viện xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp quản lý chất lượng tại Viện; Đề xuất các cơ chế chính sách, khuyến khích, thi đua khen thưởng trong việc thực hiện các hoạt động Quản lý chất lượng tại Viện.

b) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Viện;

c) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng; Triển khai và tổng hợp kết quả đo lường chỉ số chất lượng trong Viện;

d) Đầu mối quản lý các văn bản thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Viện;

e) Điều tra các vấn đề không phù hợp nghiêm trọng và đề xuất các hành động cải tiến;

f) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Đầu mối tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá chất lượng từ bên ngoài;

2.2. Đối với Hệ thống Quản lý chất lượng lĩnh vực Huyết học và Truyền máu trên phạm vi cả nước

a) Chỉ đạo tuyến, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật về quản lý chất lượng cho các cơ sở huyết học, truyền máu.

b) Tham gia các đoàn đánh giá chất lượng hoạt động chuyên ngành huyết học, truyền máu theo phối hợp liên ngành do các bộ, ngành, địa phương, cơ quan khác tổ chức.

III. Các chứng chỉ chứng nhận, công nhận

Là đơn vị đầu mối trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng tại Viện, Phòng Quản lý chất lượng đã phối hợp, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các khoa, phòng trong Viện thực hiện công tác quản lý chất lượng. Hiện tại, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng gồm: ISO 9001, ISO 15189, ISO 13485, ISO 17043, GMP và các tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành.

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan