Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Phòng Quản trị

I. Giới thiệu chung
1. Tên đơn vị: Phòng Quản trị

2. Địa chỉ: Tầng 10 nhà H, Phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Điện thoại: 024378218895 (máy lẻ 691, 680, 683)

4. Lãnh đạo:

 • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Chi
 • Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Phương Liên

5. Số cán bộ nhân viên: 31 người

II. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Căn cứ kế hoạch chung của Viện, lập kế hoạch mua sắm, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, tài liệu in ấn cho các khoa – phòng theo kế hoạch đã duyệt để đảm bảo đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 • Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ đối với toàn bộ thiết bị dân dụng trong Viện thuộc chức năng quản lý trình Viện trưởng phê duyệt.
 • Tổ chức mua sắm theo đúng quy trình.
 • Tổ chức thực hiện cấp phát công cụ, dụng cụ và các yêu cầu khác theo đúng kế hoạch đã được Viện trưởng phê duyệt.
 • Quản lý, cung cấp xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn theo đúng quy định.
 • Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng các trang thiết bị, tài sản của các khoa/phòng trong Viện.
 • Thực hiện đúng thủ tục khi tiếp nhận hàng viện trợ nước ngoài theo quy định hiện hành trình Viện trưởng phê duyệt. Đồng thời quản lý việc sử dụng nguồn hàng viện trợ hiệu quả, đúng mục đích.
 • Bảo đảm vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, ngoại cảnh (vườn hoa cây cảnh).
 • Bảo đảm công tác an ninh, trật tự trong khuôn viên Viện.
 • Định kỳ tổng kết, kiểm kê công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng.
 • Triển khai các yêu cầu và dịch vụ do lãnh đạo Viện yêu cầu.
Tag :

Ý kiến


  Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

  Bài viết liên quan