Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

ĐỀ ÁN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA 2023:

XỬ TRÍ CÁC PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN DO TRUYỀN MÁU

Giảng viên: BSCKII. Vũ Hải Toàn

Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu TW

Viện Huyết học – Truyền máu TW

(Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vienhuyethoc.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/c/vienhuyethoctruyenmautw

Instagram: instagram.com/vienhuyethoc_truyenmautw

TikTok: tiktok.com/@hienmau_vienhuyethoc

XỬ TRÍ CÁC PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN DO TRUYỀN MÁU

Video liên quan

Xem thêm