Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 8/2021

22 Tháng Chín, 2021

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 7/2021

11 Tháng Tám, 2021

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 6/2021

22 Tháng Bảy, 2021

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 5/2021

15 Tháng Sáu, 2021

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Thư chúc mừng của Viện trưởng nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5

11 Tháng Năm, 2021

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW đã gửi thư chúc mừng đến 600 điều dưỡng, kỹ…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 4/2021

10 Tháng Năm, 2021

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 3/2021

12 Tháng Tư, 2021

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 1/2021

26 Tháng Hai, 2021

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Tập huấn nâng cao nhận thức về sự phối hợp trong hoạt động điều dưỡng và công tác xã hội

2 Tháng Mười Hai, 2020

Để mang lại những kết quả như mong đợi đối với ngành Công tác xã hội và từng bước hướng tới các nhóm làm việc chuyên ngành gồm bác sỹ,…

Hội thi “Sáng kiến cải tiến công việc” dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý

19 Tháng Năm, 2020

Để chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Huyết học – Truyền máu TW lần thứ IV và hưởng ứng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2020, Ban lãnh đạo Viện…

1 2