Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Niềm hạnh phúc giản dị của người điều dưỡng

12 Tháng Năm, 2023

Điều dưỡng, kỹ thuật viên vẫn được ví như những “chiến sĩ thầm lặng”, như “ánh sao đêm” vẫn thức với người bệnh từng phút, từng giờ. Cùng với các…

Tập huấn An toàn trong sử dụng thuốc cho người bệnh

12 Tháng Năm, 2023

Chiều ngày 11/5, Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức tập huấn An toàn trong sử dụng thuốc cho người bệnh. Chủ đề của buổi tập huấn là…

Tập huấn chăm sóc catheter tĩnh mạch ngoại vi

15 Tháng Ba, 2023

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo liên tục năm 2023, ngày 14/3/2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức lớp tập huấn chăm sóc catheter tĩnh…

Hội thảo khoa học và sáng kiến cải tiến của điều dưỡng, kỹ thuật viên năm 2022

15 Tháng Mười Hai, 2022

Nhằm nâng cao kiến thức, năng lực về nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc chuyên môn, chăm sóc người bệnh của điều dưỡng,…

Đào tạo quy trình thực hành lâm sàng cho điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh

29 Tháng Chín, 2022

Nhằm cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho điều dưỡng lâm sàng, Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức chương trình đào tạo quy trình…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 8/2022

16 Tháng Chín, 2022

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 7/2022

15 Tháng Tám, 2022

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 6/2022

14 Tháng Bảy, 2022

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 5/2022

17 Tháng Sáu, 2022

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

Biểu dương điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp tháng 4/2022

17 Tháng Năm, 2022

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hằng tháng, các đơn vị sẽ đánh…

1 2 3 4 5